1. A szolgáltató adatai:

Név: Elek Zsófia

E-mail cím: info @ elsobitcoinom.hu

Weblap: https://elsobitcoinom.hu

2. A szolgáltatás tárgya:

A szolgáltató kriptopénzzel kapcsolatos tanácsadást nyújt online formában kliense (továbbiakban Ügyfél) számára, mely során a vonatkozó jogszabályi és etikai előírásokat betartja. A tanácsadás illetve konzultáció nem minősül befektetési tanácsadásnak.

3. A szerződés létrejötte:

Jelen szerződés a Szolgáltató és Ügyfele közt jön létre, melyet az Ügyfél a regisztrációs űrlap kitöltésével vagy a honlapon található elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám) igénybevételével kezdeményezhet. A Szolgáltató a beérkezett megkereséseket írásban visszaigazolja, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kérést elutasítsa. 

Az Ügyfél, jelen szerződés tudomásulvételével nyilatkozik arról, hogy cselekvőképes, a szerződéskötési képessége nincs korlátozva és a szolgáltatást szabad akaratából veszi igénybe.

4. A kapcsolattartás módja:

A Szolgáltató és az Ügyfele telefonon vagy e-mailben történő időpont egyeztetését követően a tanácsadás a megbeszélt időpontban folyik. A szolgáltatás nyújtása kizárólag online formában zajlik.

5. Részvételi díj:

A szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató megbízási díjat számolhat fel, mely összeg kiegyenlítése online konzultáció esetén banki átutalással. A szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult bekérni tőle a számla kiállításához szükséges adatokat.

6. A szolgáltatás lemondásának feltételei:

Az szolgáltatás lemondása az egyeztetett időpont előtt 24 órával díjmentesen lehetséges. Amennyiben a lemondás a szolgáltatás igénybevételének napján történik, a Szolgáltató a részvételi díj 50%-nak megtérítését kérheti.

7. Szerzői jogi rendelkezések

A Szolgáltató honlapján olvasható tartalmak Elek Zsófia szellemi termékét képezik. Ezen tartalmak illetéktelen felhasználása, a Szolgáltató szerzői jogainak megsértésé, másolt oldalanként 50 000 Ft összegű kötbér megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.

8. A szerződés hatálya:

Jelen szerződés határozatlan időre szól.